Implementatie

Soort project: advies


image
Voor een brede dienstverlener van diensten voor wonen, welzijn en zorg (4000 medewerkers) werd een systeem voor het elektronisch voorschrijven van medicatie ingevoerd. Dit systeem, een zogenaamd EVS, is inmiddels verplicht voor zorginstellingen. De invoer startte met een pilot voor drie afdelingen. De ervaringen uit de pilot werden verwerkt en vervolgens zijn stap-voor-stap in totaal bijna dertig afdelingen met het systeem uitgerust. Tijdens het project werd er intensief samengewerkt met verpleegkundigen, verzorgenden en artsen. Ook de leverende apotheek was een belangrijke partner.
Voorbeeld project

Meer informatie over dit project of referenties zijn in overleg beschikbaar. Gedetailleerde informatie over uitgevoerde projecten wordt alleen versterkt zolang dit past binnen de afspraken die met de klant zijn gemaakt over geheimhouding en vertrouwelijkheid.